Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): 2016 Ekim Ekonomik Göstergeler İle Dış Politika Analizi- Türkiye-Suriye İlişkileri Örneğinde Ekonomik Göstergelerin Siyasi Eylemlere Etkisi Öz   PDF
Ömer Ertuğrul Meral, Ahmet Keser
 
Sayı 1 (2016) İKİ KARİYERLİ AİLE ÇALIŞANLARINDA İŞ VE YAŞAM TATMİNİ Öz   PDF
İbrahim Sani Mert, Mustafa Bekmezci
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): 2016 Ekim Kredi Temerrüt Takası ile Menkul Kıymetler Borsası Arasındaki İlişki-Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları Öz   PDF
Gülden Kadooğlu Aydın, Adalet Hazar, İbrahim Çütcü
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): 2016 Ekim Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkisi Öz   PDF
Mehmet Aytekin, Adem Ruhan Sönmez
 
Sayı 1 (2016) MEASUREMENT OF EMPLOYEE PERCEPTION ON SUSTAINABLE BANK'S COMMITMENT Öz   PDF
Gülçimen Yurtsever, Elif Sanlı
 
Sayı 1 (2016) MUHASEBECİLERİN İŞ YÜKÜNÜN SEKONDER KAZANÇ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Hilmi Erdoğan Yayla, Mazlum Çelik, Ömer Yazan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): 2016 Ekim Official Development Assistance (ODA) an Its Relation with Democracy Promotion and Sovereignty Öz   PDF
Bilal Çıplak
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): 2016 Ekim Reflection on Islamic Accounting Research and Methodologies Öz   PDF
Mohammad Hudaib
 
Sayı 1 (2016) TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL EDEN RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ: ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE HUKUK ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME Öz   PDF
Ahmet Keser, Ömer Ertuğrul Meral
 
Sayı 1 (2016) TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2003-2014 DÖNEMİNDE EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİ Öz   PDF
Zeynep Köse
 
Toplam 10 ögeden 1 - 10 arası


ISSN: 2548-0103