Ekonomik Göstergeler İle Dış Politika Analizi- Türkiye-Suriye İlişkileri Örneğinde Ekonomik Göstergelerin Siyasi Eylemlere Etkisi

Ömer Ertuğrul Meral, Ahmet Keser
2.123 360

Öz


Küresel ekonominin gelişmesi ve genişlemesi ile birlikte, devletler birbirleri ile daha bütünleşmiş ve birbirlerine daha bağımlı hale gelmişlerdir. Bu bağımlılık realitesine bağlı olarak, Devletler ve hükümetler arası anlaşmazlıkların çözülmesinde izlenecek politikalar da kendi içerisinde farklı parametrelerin olduğu bir olgu ortaya çıkarmaktadır. Bu parametrelerin en önemlilerinden birisi politika yapımı ve ekonomik göstergeler arasında gelişmektedir. Bu çalışma Türkiye ile Suriye arasında 2011’den itibaren yaşanan dış politika krizi üzerinden, izlenen dış politikaların karşılıklı ekonomik göstergelere yansımış olup olmadığını analiz etmekte ve gelecekte meydana gelebilecek krizlere yönelik bir öngörü oluşturma amacı taşımaktadır.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ataman, M. (2007). Uluslararası Ekonomi Politik: Güç Siyasetinin Ötesi, Der.: Zeynep Dağı, Uluslararası Politikayı Anlamak Ulus-Devlet’ten Küreselleşmeye, 446-508.

Ayhan, V. ve Basılgan, M. (2012). “Türkiye ile Suriye Arasındaki Krizin Gaziantep ve Hatay Bölgesi Ekonomileri Üzerindeki Etkileri”, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi, Rapor No:12, [Çevrim-içi:http://www.impr.org.tr/tr/wp-content/uploads/T%C3%9CRK%C4%B0YE-%C4%B0LE-SUR%C4%B0YE-ARASINDAK%C4%B0-KR%C4%B0Z%C4%B0N-GAZ%C4%B0ANTEP-VE-HATAY-B%C3%96LGES%C4%B0-EKONOM%C4%B0LER%C4%B0-%C3%9CZER%C4%B0NDEK%C4%B0-ETK%C4%B0LER%C4%B0.pdf] Erişim Tarihi: 20.10.2015

Dışişleri Bakanlığı (2015). [Çevrim-içi:http://www.mfa.gov.tr/irak-seyahat-edecek-turk-vatandaslarinin-dikkatine.tr.mfa]Erişim Tarihi: 01.11.2015

Hürriyet (2015). [Çevrim-içi:http://www.hurriyet.com.tr/sinirda-25-kilometrelik-tir-kuyrugu-28441733]Erişim Tarihi: 01.11.2015.

Keser, A. (2016). “Labor pains of the final gains: glocal integrated governance at all levels of multi-polar games Turkısh Studies, 11(2), 685-710.

Keser, A. ve Meral, Ö. E. (2016). Türk hava sahasını ihlal eden rus uçağının düşürülmesi: uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde bir inceleme, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), 28-44.

Keohane, R. O. ve Nye, J. S. (1998). Power and interdependence in the information age”, Foreign Affairs, 5, 81-94.

Lane, P. R.(2001). The new open economy macroeconomics: a survey, Journal of International Economics, 54, 235–266.

Pohjola, M. (2002). The new economy: facts, impacts and policies, Information Economics and Policy, 14, 133–144.

Rayhaber, (2015), [Çevrim-içi:http://www.rayhaber.com/2013/tcdd-demiryollari-haritasi-2013-guncel-yuksek-cozunurluklu/]Erişim Tarihi: 01.11.2015

Saner, R. ve Yiu, L. (2003). International economic diplomacy: mutations in Post Modern times. Netherlands Institute of International Relations “Clingendael” Discussion Papers in Diplomacy [Çevrim-içi:http://www.diplomacydialogue.org/images/files/20030109-DP-DSP.pdf]Erişim Tarihi: 20.10.2015

Sönmezoğlu, F. (2014). Uluslararası politika ve dış politika analizi, İstanbul: Der Yayınları.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu Resmî Web Sitesi, (2015), [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist] Erişim Tarihi: 01.11.2015