MEASUREMENT OF EMPLOYEE PERCEPTION ON SUSTAINABLE BANK'S COMMITMENT

Gülçimen Yurtsever, Elif Sanlı
1.402 367

Öz


Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilirlik için banka çalışanlarının banka bağlılığı algısını test etmek üzere maddelerin her birinin titizlikle geçerlilik ve güvenirlik testlerine tabi tutulduğu bir ölçek geliştirmektir. Çalışmada kullanılan veriler çeşitli banka çalışanlarının kendi kontrol ve denetimi altında kendilerine uyguladıkları anketten elde edilmiştir. Çalışma konu ile ilişkili üç farklı uygulamadan, sürdürülebilir banka bağlılığı üzerine çalışan algısını ölçmek üzere yapılandırılmış 34 soru için geçerlilik ve güvenilirlik sonuçlarını ortaya koymakta; bu bağlamda keşfedici faktor analizi yapmaktadır. Sonuçlara gore, örneklem için sekiz faktor çözümü toplam varyansın %94,5‘lük kısmını açıklamaktadır. Bu çalışmada türetilen araştırma soruları, örgütsel değişim bağlamında sürdürülebilirlik kavramının incelenmesi için bir araştırma sahası yaratmaktadır. Çalışma sonuçlarının genelleştirilebilirlik düzeyi, kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini daha kabul edilebilir bir seviyede tutmak için sınırlandırılmaktadır. Sürdürülebilirlik için, çalışanların sürdürülebilir banka bağlılıkları algısını ölçmek üzere geliştirilen kavram örgütsel değişim bağlamında da faydalı bir stratejidir. Çalışma, sürdürülebilirlik için sürdürülebilir banka bağlılığı algısını olumlu yönde etkileyecek için ek bir teşvik, bilgi veya destek sağlayabilmektedir. Çalışmanın özgünlüğü, sürdürülebilir yönetim teorisi temelinde yapılandırılmış özgün, geçerli ve güvenilir bir ölçek ortaya koymasıdır.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Amin A., Cameron A,& Hudson R. ( 2002), Placing the social economy. Routledge: London.

Bank Austria (2012), Our commitment to sustainability [Available online at: http://www.bankaustria.at/en/about-us-sustainability-our-vision-of-a-sustainable-bank-our-commitment.jsp], Retrieved online at: 10.12.2015.

Bergmann, T. J., Lester, S.W., De Meuse, K.,P.,& Grahn, J.L. ( 2000). Integrating the three domains of employee commitment: an exploratory study, Journal of Business & Industrial Marketing, 16, 15-26.

Bouma, J.J., Jeucken M. & Kilkers L. (2001), Sustainable banking: The greening of finance. Sheffield: Greenleaf Publishing.

Criterion Venture (2010). The Landscape of Social Investing in Women”, Retrieved online at [Available online at: http://criterioninstitute.org/resources/files/2012/08/The-Landscape-of-Social-Investing-in-Women.pdf], Retrieved online at: 08.01.2016.

De Clerck F. (2009). Ethical Banking, In Ethical Prospects. Economy, Society and Environment, L. Zsolnai, Z. Boda and L. Fekete (Ed.s). Netherlands: Springer.

Document of the European Bank for Reconstruction and Development (2013). Strategic Gender Initiative” European Bank for Reconstruction and Development.

[Available online at:

http://www.ebrd.com/pages/research/publications/institutional/basicdocs.shtml], Retrieved online at: 08.01.2016

Equator-principles (2013). A financial industry benchmark for determining, assessing and managing environmental and social risk in projects. [http://www.equatorprinciples.com/index.php/about-ep/about-ep], Retrieved online at: 08.01.2016.

European Commission (2008). Financial services provision and prevention of financial exclusion. [http://Ec.europa.eu/employment_social/spsi], Retrieved online at: 08.01.2016.

European Commission (2010). Commission from the European commission 2020: strategy for smart, sustainable and inclusive growth. [http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/], Retrieved online at: 08.01.2016.

European Investment Bank (2012). Carbon Footprint. Retrieved at [http://www.eib.org/infocentre/publications/all/carbon-footprint-2012.htm], Retrieved online at: 08.01.2016.

EBRD (2013). Guide to EBRD Financing, Retrieved at [Available online at: http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/guidetofinancing.pdf], Retrieved online at: 08.01.2016.

Financial Services Authority (2000). In or out? Financial exclusion: a literature and research review. [Available online at: http://www.fsa.gov.uk/pubs/consumer-research/crpr03.pdf], Retrieved online at: 08.01.2016.

FMA (2011). Nigerian banking sector demonstrates commitment to sustainable banking practice. [Available online at: https://www.fmo.nl], Retrieved online at: 08.01.2016.

Guy, M.L., Niethammer C. & Molin C. (2011). Women on Boards: A Conversation with Male Directors. Director Global Corporate Governance Forum Focus 9. [Available online at: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b51198804b07d3b2acabad77fcc2938e/Focus9_Women_on_Boards.pdf?MOD=AJPERES], Retrieved online at: 08.01.2016.

Hamel, G. & Pralahad, C.K. (1989). Strategic intent. Harvard Business Review, 67, 63 – 76.

IFC. (2007). Banking on sustainability financing environmental and social opportunities in emerging markets. [Available online at: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9486d980488658f8b7b2f76a6515bb18/Banking_on_Sustainablity_Launch.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9486d980488658f8b7b2f76a6515bb18], Retrieved online at: 08.01.2016.

IFC (2012). IFC Partners with TSKB to Promote Renewable Energy and Energy Efficiency Lending in Turkey. [Available online at: http://www.tskb.com/about_TSKB/news_detail.aspx], Retrieved online at: 08.01.2016.

Jayo, B., Gonzales,C. & Conzett. A . (Eds.) ( 2010). Overview of the microcredit sector in the European Union 2008–2009, Paris: European Microfinance Network.

Jeucken, M (2005). Sustainability in finance: Banking on the planet. Delft: Eburon Publishers.

Lynas, M. (2007). Carbon counter. England: Collins Publishers.

Kidder, T. (1999). Alternative financial institutions? Sustainability, development, social reproduction, and gender analysis. Development in Practice, 9, 482-487.

Kossoy, A. (2005). The Role of Carbon Finance in Project Development. In Bioenergy: Realizing the Potential, Silveira S (ed.). Eskilstuna: Swedish Energy Agency.

Murphy, P.E. (2005). Sustainable Marketing. Business & Professional Ethics Journal, 24 171-198.

Pollan, M. (2005). Opportunities for GHG Mitigationin Latin America: Carbon Finance and the Clean Development Mechanism, Washington: Inter-American Development Bank.

Principles for Responsible Investment (2013). Overcoming barriers to a sustainable financial system: PRI Policy and Research work program. [Available online at http://d2m27378y09r06.cloudfront.net/viewer/?file=wp-content/uploads/PRworkprogramme.pdf], Retrieved online at: 08.01.2016.

Revell, T. (2013). Credit unions: a growing movement. In The Guide to Sustainable Banking, Blackburne A (eds.). [Available online at: http://www.blueandgreentomorrow.com/wp-content/uploads/2013/10/guide-to-banking-2013.pdf], Retrieved online at: 08.01.2016

Soper, L. & Keeling, M. (2013). Australia: Protect, respect and remedy – Human rights and the Mining Industry. [Available online at: http://www.business-humanrights.org], Retrieved online at: 08.01.2016.

Standard Bank Group (2012). Standard Bank Group Sustainability Report for 2011 proves the bank's capacity for comprehensive innovation. [Available online at: http://www.standardbank.com/Article.aspx?id=-180&src=m2012_34385466], Retrieved online at: 08.01.2016.

Stanbic Bank (2013). Gender Equity. [Available online at: http://sustainability.standardbank.com/valuing-our-people-overview/diversity-and-inclusion/gender-equity/], Retrieved online at: 08.01.2016.

Tabachnick, B.G. & Fidell L.S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Needham Heights: Allyn and Bacon.

Triodos Bank (2014). Environment. [Available online at: http://www.triodos.co.uk/], Retrieved online at: 08.01.2016.

TSKB (2012). Sustainability report 2011-2012. [Available online at: http://www.tskb.com.tr/sustain/en/m-1-1.html], Retrieved online at: 08.01.2016.

Tsui A. & Wang D. (2002). Employment relationships from the employer’s perspective: current research and future directions, In International Review of Industrial and Organizational Psychology, vol. 17, Robertson IV (Ed.). West Sussex: John Wiley and Sons.

UNEP (1984). Transfrontier movements of hazardous wastes with regard to developing countries. prepared for the Working Group of Experts on Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes, Munich.

UNEP (2007). Green financial products and services current trends and future opportunities in North America. [Available online at: http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/greenprods_01.pdf], Retrieved online at: 08.01.2016.

UNEP (2009). Fiduciary responsibility. [Available online at: http://diversity.db.com/index_en.htm], Retrieved online at: 08.01.2016.

UNEP FI (2014). Who are our stakeholders and what are their sustainability needs, expectations and credentials?. [Available online at: http://www.unepfi.org/bankingguide/department/communication/qa/], Retrieved online at: 08.01.2016.

UniCredit (2012). Sustainability Report 2012. [Available online at: http://www.bankaustria.at], Retrieved online at: 08.01.2016.

Willem van Gelder J. (2006). Sustainable banking in practice: A closer look at the nominees for the 2006 financial times sustainable banking awards. Profundo: Banktrack.

World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. [Available online at: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf] Retrieved online at: 08.01.2016.