Yayın politikası

Odak ve kapsam

 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle Dergi Editörlüğü tarafından dergi yayın ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu aşamaya ilişkin değerlendirme sonuçları yazarlara çalışmanın dergi editörlüğünün eline geçmesini izleyen 7 gün içerisinde bildirilir. Hakem incelemesine değer bulunan çalışmalar ilgili alanda uzmanlaşmış en az iki hakeme gönderilir. Bu süreçte hakem ve yazar kimlikleri gizli tutulur. Hakemlerden raporların gelmesini müteakiben, dergi editörlüğü hakemlerden gelen bilgiler doğrultusunda son değerlendirmeyi yapar ve hakem raporlarını yazarlara en geç 7 gün içerisinde yazarlara gönderir. Son değerlendirme aşamasında düzeltme isteminde bulunan çalışmalar için değerlendirme süreci yeniden başlar. Editör, hakemlerden gelen nihai raporları dikkate alarak, son değerlendirmeyi yapar. Dergiye gönderilen bir çalışmanın yayımlanması, hakem değerlendirme sonuçları ve dergi editörlüğünün görüşleri doğrultusunda gerçekleşir. Değerlendirme süreci için hedeflenen toplam süre iki aydır.

 

Yayın sıklığı

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, yılda iki defa Nisan ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları insanlara ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın

 

Editör Kurulu

Doç. Dr. Mazlum Çelik - Editör

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Keser - Editör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben - Editör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çütçü - Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Serkan Aracı - Teknik Editör

Arş. Gör. İhsan Kuyumcu - Teknik Editör

 

Derginin Tarandığı Indexler

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi'nin tarandığı veri tabanları şunlardır:

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

AcademicKeys

 


ISSN: 2548-0103