Kişiler

Danışma Kurulu


Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Semih Büker, Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, Türkiye

Prof. Dr. Martia Macias Dorissa, Universidad Carlos III de Madrid


Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Himmet HÜLÜR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi

Serpil EROL, Gazi University

Prof. Dr. Himmet KARADAL, Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

Haluk Korkmazyürek, Toros Üniversitesi


Prof. Dr. Nilgün Moralı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi


Prof. Dr. Christopher Napier, Royal Holloway University of London

Prof. Dr. Octavio Ribeiro Mendonça Neto, Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Lúcia Lima Rodrigues, Universidade do Minho

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof.Dr. Ünsal Sığrı, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Akif Tabak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Toraman, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Başkent Ünv. İ.İ.B.F.

Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever, Hasan Kalyoncu Üniversitesi


DOÇ.DR. CELAL BÜYÜK, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Türkiye

Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye

Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN, Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


Doç. Dr. Fatih Çetin, Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Durkaya, Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. A. Serdar Erdurmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç. Dr. Köksal Hazır, Toros Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Kabak, Gazi Ü. Müh. Fak. End. Müh. Böl., Türkiye

Doç. Dr. Fazıl Kırkbir, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İbrahim Sani Mert, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Mutlu, Gaziantep Üniversitesi

Doç.Dr. ÖMER TURUNÇ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Türkiye

Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Doç. Dr. Hilmi Erdoğan Yayla, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç. Dr. Salih YEŞİL, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik


Yrd. Doç. Dr. Hatice Çalıpınar, Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bilal Çıplak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Yardımcı Doçent Yakup DURMAZ, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, İşletme Bölümü, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Şahin DÜNDAR, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Arif Selim Eren, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün, Kadir Has Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Horzum, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EREĞLİ/KONYA, 42310, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. A. Banu HÜLÜR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. Gökhan ILGAZ, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yrd.Doç.Dr. Nurettin İbrahimoğlu, Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Sezer Özcan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tan, Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Metin Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Müberra Yüksel, Kadir Has Üniversitesi
ISSN: 2548-0103