Kişiler

Yayın Kurulu

Mazlum ÇELİK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akben, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Öğr. Gör. Serkan Aracı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, İktisat Bölümü

Arş. Gör. İhsan kuyumcu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Keser, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüISSN: 2548-0103